Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.01.2021

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της Κοινής Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η γραμματεία προς αποφυγή συνωστισμού , θα εξυπηρετεί  τους φοιτητές μόνο μέσω τηλεπικοινωνιακού τρόπου εξυπηρέτησης ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα email όπως αναφέρονται στο σύνδεσμο ""επικοινωνία" του ιστότοπου του Τμήματος.

Το κοινό για το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.

Σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

  1.  Μπορείτε να εκδώσετε ηλεκτρονικά πιστοποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση,  με τα στοιχεία σας και το αίτημά σας  στην ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση, εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
  2. Στο πεδίο ΠΡΟΣ συμπληρώνετε «Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» και στο κείμενο , το αίτημά σας (πχ βεβαίωση σπουδών). Στη συνέχεια προωθείτε το το αρχείο pdf που θα κατέβει στη συσκευή σας (όχι τον σύνδεσμο)  σε ένα απο τα email φοιτητικών θεμάτων (Αναστασόπουλος, Βανδώρος, Λώλη, Παπαπέτρου)
  3. Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο gov.gr μπορείτε να συμπληρώσετε απλή υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή δημόσια αρχή.

Απο τη Γραμματεία.