Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.10.2021

Για την προσέλευση και τη διεξαγωγή των μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο του Aκαδ. Έτους 2021-2022

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στα μαθήματα που ξεκινούν τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου γίνεται με αυστηρή τήρηση των οριζομένων στην ΚΥΑ 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406/Β΄/24.9.2021).

1. Στις αίθουσες επιτρέπεται να προσέρχονται μόνον όσοι πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις (άρθρα 3 και 4 της εφαρμοστέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης 119847/ΓΔ6/ΦΕΚ 4406/24-09-2021):

   -έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

    -έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

    -έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο και μικρότερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διάγνωσής τους , ή

    -έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR, είτε με rapid test. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.

Προσερχόμενοι/νες στο Πανεπιστήμιο, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) το απαιτούμενο κατά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό τους μιας εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

2. Επιπλέον σε συνέχεια της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (B΄ 4558) και της από 4.10.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάθε φυσικό πρόσωπο, που προτίθεται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύματος, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση μέσω της ιστοσελίδας https://edupass.gov.gr/. (Βλ. Ανακοινώσεις – Σημαντική Ενημέρωση για Έναρξη Λειτουργίας Edupass, 07.10.2021).

3. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό σε όλους τους κλειστούς χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, στις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, αλλά και στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του Ιδρύματος). Επίσης η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και σε περιπτώσεις συγχρωτισμού στους ανοικτούς χώρους του Ιδρύματος.

4. Οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συνιστάται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους.

5. Μετά το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές πρέπει να αποχωρούν άμεσα από τις αίθουσες διδασκαλίας και να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε όλους τους κοινόχρηστους
κλειστούς και ανοιχτούς χώρους του Πανεπιστημίου.

6. Αποφεύγεται η χρήση των ανελκυστήρων.