Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.06.2018

Επαναπροκήρυξη θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών

Επαναπροκήρυξη  μεταδιδακτορικής έρευνας για 1 (έναν/μία) υποψήφιο(α) για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο  πεδίο «Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια».

Επαναπροκήρυξη  μεταδιδακτορικής έρευνας για 1 (έναν/μία) υποψήφιο(α) για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πεδίο «Παράγοντες που επηρεάζουν την Κερδοφορία των Τραπεζικών Ιδρυμάτων».

Επαναπροκήρυξη  μεταδιδακτορικής έρευνας για 1 (έναν/μία) υποψήφιο(α) για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο  πεδίο«Στρατηγικές Πολυεθνικών Επιχειρήσεων».

Επαναπροκήρυξη  μεταδιδακτορικής έρευνας για 1 (έναν/μία) υποψήφιο(α) για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πεδίο «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων και Αγορών».