Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.12.2021

Ανακοίνωση Εγγραφών Επιτυχόντων Μετεγγραφής 2021-22

Η Συνέλευση του Τμήματος στις 22.12.2021, ενέκρινε την εγγραφή των αιτούντων μετεγγραφή, όσων εκ των υποψηφίων έxουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του  Τμήματος.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των σε εκκρεμότητα υπολοίπων υποψηφίων  στο Τμήμα, θα πρέπει έως την Τετάρτη 29/12/2021 να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: maripapa@econ.uoa.gr

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης ή  το πιστοποιητικό διαγραφής που έχουν ήδη στην κατοχή τους.

 Η Συνέλευση απέρριψε  τις αιτήσεις με αριθμό πρωτ: 111788/111930 (16/12/2021) & 108515(08/12/2021)ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ