Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.01.2022

Αξιολόγηση μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-22

Καλούνται  όλοι/όλες οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες να συμπληρώσουν τα Έντυπα Αξιολόγησης των υποχρεωτικών μαθημάτων καθώς και των μαθημάτων επιλογής που παρακολουθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο, Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο:

http://survey.uoa.gr/

Η ως άνω αξιολόγηση είναι υποχρεωτική και επιβάλλεται από το νόμο.

Κάθε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αλλά και η καταγραφή των σχολίων και των απόψεων των προπτυχιακών φοιτητών  αποτελούν σημαντική βοήθεια στη συνεχή προσπάθεια καταγραφής και αναβάθμισης της ποιότητας ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματός μας.

Η σύνδεση μέσω της οποίας λειτουργεί το σύστημα είναι ασφαλής και διασφαλίζεται η ανωνυμία σε κάθε περίπτωση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ενεργή συμμετοχή σας.

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Στέλιος Κώτσιος