Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.06.2021

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

Καλούνται  όλοι/όλες οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες να
συμπληρώσουν τα Έντυπα Αξιολόγησης των υποχρεωτικών μαθημάτων καθώς και
των μαθημάτων επιλογής που παρακολουθούν κατά το εαρινό εξάμηνο,
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, τα οποία θα είναι  διαθέσιμα στον
διαδικτυακό τόπο:

http://survey.uoa.gr/portal/surveyList?status=1&programType=1&departmentId=41&orderByDate=1

Η ως άνω αξιολόγηση είναι υποχρεωτική και επιβάλλεται από το νόμο.

Κάθε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αλλά και η καταγραφή των σχολίων και
των απόψεων των προπτυχιακών φοιτητών  αποτελούν σημαντική βοήθεια στη
συνεχή προσπάθεια καταγραφής και αναβάθμισης της ποιότητας ολόκληρης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματός μας.

Η σύνδεση μέσω της οποίας λειτουργεί το σύστημα είναι ασφαλής και
διασφαλίζεται η ανωνυμία σε κάθε περίπτωση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ενεργή συμμετοχή σας.

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Στέλιος Κώτσιος