Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

10.10.2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΚ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Καλούνται οι υποψήφιοι της ανωτέρω κατηγορίας να προσέλθουν στη Γραμματεία  του Τμήματος (Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος , και ώρες 10.30πμ -13.30μμ)  μέχρι και 26/10/2017 για να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται.