Αρχική σελίδα » Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις για τα μαθήματα του ΠΠΔΕ θα διεξαχθούν ως εξής: 

  • Διδακτική Οικονομικών Ι: Τετάρτη 23/1/2019  και ώρα 10.00-12.00 Αίθουσα Αγγελοπούλου (Αριστείδου 11)
  • Αναλυτικά Προγράμματα Οικονομικών μαθημάτων: Πέμπτη 24/1/2019  και ώρα 10.00-12.00 Αμφιθέατρο Παπαρρηγοπούλου (Κτήριο ΜΘΕ Σόλωνος 57)


Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2018-19

Έγκριση λειτουργίας Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 

Σας γνωρίζουμε ότι με την με αρ. πρωτ. 103932/Δ2/21-06-2017 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2281/05-07-2017 εγκρίθηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας που θα παρέχεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Ι) Ειδικό Προγραμμα για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: Σκοπός, Δομή Προγράμματος, Θεματικές Ενότητες, Μαθήματα ανά Θεματική Ενότητα, Αναλυτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων. 

ΦΕΚ 2281/τ.Β/05-07-2017

ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α/12-6-2018).

 

ΙΙ) Εγγραφή στο Ειδικό Πρόγραμμα 

 Δείτε το νέο αρχείο της αίτησης.

 

ΙΙΙ) Πληροροφίες 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα απευθύνεστε στην Γραμματεία του Προγράμματος, κάθε Τρίτη & Πέμπτη, 10-1μμ. υπόψη κας Ι. Καραμπίνου,  τηλ. 210 3689476 και e-mail: ikarampinou[at]econ.uoa[dot]gr