Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » ΜΠΣ Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής

ΜΠΣ Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε κατευθύνσεις:

  • Χρηματοοικονομική
  • Οικονομική Πολιτική
  • Τραπεζική
  • Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα.

    Για περισσότερες πλησοφορίες για τις παραπάνω τέσσερις κατευθύσνεις πατήστε εδώ.
  • Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική, για περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση πατήστε εδώ.