Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην ''Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική'' απασχολούνται:

Μ. Κολομιτσίνη

Γ. Χατζηνικολάου

210-3689805

210-3689821

mkolom[at]econ.uoa[dot]gr

gchatzin[at]econ.uoa[dot]gr

Τα γραφεία της Γραμματείας στεγάζονται στο κτίριο της οδού Ευριπίδου 14, στον 4ο όροφο. Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-16.00.


Στη Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην ''Οικονομική Επιστήμη''και του Διδακτορικού Προγράμματος απασχολείται:

Μ.- Ε. Λογοθέτη    210-3689827 marlen_logo[at]econ.uoa[dot]gr

Τα γραφεία της Γραμματείας στεγάζονται στο κτίριο της οδού Ευριπίδου 14, στον 5ο όροφο. Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα έως Παρασκευή 09.30-15.30.

FAX Γραμματείας: 210-3689809

Στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ)» υπεύθυνες γραμματείας ανά κατεύθυνση είναι:

ΔΟΜ με κατεύθυνση τη «Λογιστική»:

Χριστίνα Παπαγιάννη    

Τηλ.: 210 3689453  

E-mail: mba-accounting@econ.uoa.gr

Site: http://www.mba-accounting.econ.uoa.gr/

Διεύθυνση: Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφεία 508 και 520.


ΔΟΜ με κατεύθυνση τον «Εσωτερικό Έλεγχο» και

ΔΟΜ με κατεύθυνση τη «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνου»:

Αθηνά Βρόντου  

Τηλ.: 210 3689465        

E-mail: ddomointernalaudit@econ.uoa.gr, riskmanagement@econ.uoa.gr

Site: http://www.ddomo-ia.econ.uoa.gr/, http://www.ddomo-riskmanagement.econ.uoa.gr/

Διεύθυνση: Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 504.

 

ΔΟΜ με κατεύθυνση το «Στρατηγικό Μάνατζμεντ»:

Νικόλαος Μουρούτης

Τηλ.: 210 3689456

E-mail: stratman@econ.uoa.gr 

Site: http://www.ddomo-stratman.econ.uoa.gr/

Διεύθυνση: Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 520.


ΔΟΜ με κατεύθυνση την «Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»:

Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος

Τηλ.: 210 3688956

E-mail: mbahealthec@econ.uoa.gr

Site: http://www.ddomo-mbahealth.econ.uoa.gr/

Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 6, 2ος όροφος, γραφείο 11.