Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

                                 Κατεύθυνση-Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

                                 Κατεύθυνση - Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη

                                 Κατεύθυνση-Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων

                                 Κατεύθυνση-Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

                                 Κατεύθυνση-Δημόσια Ελεγκτική 

      β) Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών με κατεύθυνση στο «Στρατηγικό  Μάνατζμεντ».

      γ) Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών με κατεύθυνση στη «Διαχείριση  Κεφαλαίων και Κινδύνου».

      δ) Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών με κατεύθυνση στη «Λογιστική».

      ε) Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών με κατεύθυνση στη «Διαχείριση  Πόρων Οργανισμών Υγείας».