Αρχική σελίδα » Iατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη προσφέρει στους φοιτητές υγειονομική περίθαλψη που περιλαμβάνει ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, φαρμακευτική περίθαλψη, εξέταση στο σπίτι, τοκετούς, φυσικοθεραπείες, οδοντιατρική περίθαλψη και ορθοπεδική μέριμνα.

Η Υγειονομική Υπηρεσία διαρκώς αναβαθμίζεται, με σκοπό την όσο το δυνατόν επαρκέστερη κάλυψη των φοιτητικών αναγκών. Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της έχει χωριστεί σε τρία τμήματα: ιατρικό, οδοντιατρικό και νοσηλευτικό. O φοιτητής εξυπηρετείται αυθημερόν χωρίς να χρειάζεται να υπερπηδήσει τον σκόπελο της γραφειοκρατίας.

Υγειονομική περίθαλψη δικαιούνται όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, αντίστοιχα, ενός Τμήματος, προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε, ενώ γενικά ισχύει για ν+2 έτη σπουδών, όπου τα ν τα ελάχιστα έτη υποχρεωτικής φοίτησης κάθε σχολής.

Αναλυτικά, η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται στους φοιτητές ως εξής:

α) Ιατρική εξέταση (τηλ. 210 3688208)
β) Νοσοκομειακή περίθαλψη (τηλ. 210 3688208, 3688218)
γ) Παθολογικά Ιατρεία (τηλ. 3688241, 3688243)
δ) Παρακλινικές εξετάσεις (τηλ. 210 3688208, 3688241, 3688243, 3688210)
ε) Εξέταση στο σπίτι (τηλ. 210 3688208, 3688243)
στ) Φυσικοθεραπείες (τηλ. 210 3688208, 3688241, 3688243)
ζ) Oδοντιατρική περίθαλψη (τηλ. 210 3688210)
η) Oρθοπαιδικά είδη (τηλ. 210 3688208, 3688241, 3688243)
θ) Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης (210 3688226)
ι) Επίσης στην Υγειονομική Υπηρεσία λειτουργούν Γυναικολογικό ιατρείο (τηλ. 210 3688242) καθώς και Δερματολογικό ιατρείο (τηλ. 210 3688209).

Τώρα, εάν δικαιούστε άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλον ασφαλιστικό φορέα, είναι δική σας απόφαση να επιλέξετε τον ασφαλιστικό φορέα που προτιμάτε, δηλώνοντάς το κάθε πανεπιστημιακό έτος με υπεύθυνη δήλωση.
Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας, τον οποίο έχετε επιλέξει, καλύπτει μόνο τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή μέρος της δαπάνης νοσηλείας, η Πανεπιστημιακή Λέσχη καλύπτει την υπόλοιπη δαπάνη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα που αφορά τη νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών που πάσχουν από σοβαρότερο νόσημα, η διάγνωση και η θεραπεία του οποίου δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, ύστερα από γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Πανεπιστημιακών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δημοσίου και Ν.Π.Ι.Δ. και ύστερα από σχετική εισήγηση της Υγειονομικής.

(Πηγή: Εφημερίδα «ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ», Άρθρο «Χρήσιμος οδηγός για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές», 1/10/2009)