Αρχική σελίδα » Φοιτητικά Θέματα

Φοιτητικά θέματα

Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των πληροφοριών, οι οποίες προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μέσα από τον τρέχοντα δικτυακό τόπο, με στόχο την διευκόλυνση της περιήγησής τους.

Μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο site, μπορείτε να μεταβείτε στο παλιό για πιθανή ανάκτηση υλικού από εδώ.

Mελλοντικοί φοιτητές Ηλεκτρονική Γραμματεία και άλλες υπηρεσίες Προπτυχιακά μαθήματα Μεταπτυχιακές Σπουδές
Erasmus Courses Χρήσιμα Έγγραφα Φοιτητές με Αναπηρία Συγγράμματα
Eclass Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Χάρτης εγκαταστάσεων Τμήματος Σύλλογος
Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Σίτιση Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Αναγνωστήρια, Βιβλιοθήκες
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ξένες Γλώσσες Ταμείο αρωγης Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών
Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών Υποτροφίες, Βραβεία Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Εκτύπωση χρήσιμου οδηγού για πρωτοετείς φοιτητές