Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Χρήσιμα Έγγραφα » Εκδόσεις ΤΟΕ - ePublishing

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας διευρύνει την ποικιλία των ερευνητικών του πεδίων σε όλους τους τομείς της οικονομικής επιστήμης, αλλά και σε συναφή πεδία, τα οποία βρίσκονται σε συνεχή δημιουργικό διάλογο με τα οικονομικά (π.χ. οικονομική ιστορία και φιλοσοφία, μαθηματικά, στατιστική και πληροφορική), παίζει κεντρικό ρόλο στην παραγωγή οικονομικής γνώσης, κριτικής ανάλυσης των οικονομικών σχέσεων και θεσμών καθώς και ερευνητικού έργου το οποίο ενδυναμώνει την ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία επί όλων των θεμάτων που άπτονται των οικονομικών επιστημών.

Για την μεγαλύτερη προβολή του παραγόμενου ερευνητικού έργου στο Τμήμα μας το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης αποτελεί τον καλύτερο συνεργάτη εφόσον τα μέλη ΔΕΠ επιλέγουν να δημοσιεύουν τις ερευνητικές τους εργασίες ηλεκτρονικά με ελεύθερη πρόσβαση.

Το ΕΚΤ ePublishing συνεργάζεται με έγκριτους επιστημονικούς εκδότες και σημαντικούς ερευνητικούς φορείς της χώρας που επιλέγουν να διαθέσουν την επιστημονική τους παραγωγή με ανοικτή πρόσβαση. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ