Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή Προκηρύξεων
20.05.2021

Αποτελέσματα Εκλογών για ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών


ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

  Αθήνα, 19 Μαΐου 2021

 

                                                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

για τριετή θητεία από 1-9-2021

 

Σήμερα, Τετάρτη 19 Μαΐου 2021, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ για τριετή θητεία από 1-9-2021.

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κύλησε ομαλά και δεν κατετέθη καμία ένσταση επ’ αυτής.

Υποψηφιότητα για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, υπέβαλαν ο Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών κ. Νικόλαος Ηρειώτης και ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κ. Νικόλαος Θεοχαράκης.

Ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην νομοθεσία και εκλέγεται Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ είναι ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Ηρειώτης .

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.                                                     Τα Μέλη της Κ.Ε.Ε.

              (*)                                                                                    (*)

Δημήτριος Θωμάκος                                                           Κωνσταντίνος Γώγος

Καθηγητής Τμήματος ΔΕΟ                                          Επίκουρος Καθηγητής ΤΣΣΑΣ                                                                                                                                                                            

                                                                                                       (*)

                                                                                             Βιολέττα Δάλλα

                                                                                     Επίκουρη Καθηγήτρια  ΤΟΕ

                                                                                              (*)

                                                                                        Κωνσταντίνος Μουρλάς

                                                                              Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος  ΕΜΜΕ

                                                                                                 (*) 

                                                                                            Χαρίλαος Πλατανάκης

                                                                                Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΠΕΔΔ

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Κοσμητείας της Σχολής