Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις

10-04-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14


25-02-2014 Ανακοίνωση επαναπροσδιορισμού προθεσμίας προκήρυξης μίας (1) θέσεως ΔΕΠ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσης καθηγητή, που έχει δημοσιευτεί στον Ημερήσιο Τύπο, η οποία δεν είχε λήξει κατά την ημέρα έναρξης των απεργιακών...


24-02-2014 Επαναπροσδιορισμός προθεσμίας προκήρυξης μίας (1) θέσεως ΔΕΠ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων καθηγητών, που έχουν δημοσιευτεί στον Ημερήσιο Τύπο, οι οποίες δεν είχαν λήξει κατά την ημέρα έναρξης των απεργιακών...


05-02-2014 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως ΔΕΠ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1134/7-10-2013. (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1213023265/12-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΨΞ46ΨΖ2Ν-03Ρ) Τομέας...


23-12-2013 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14


06-08-2013 Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη των ακόλουθων θέσεων ΔΕΠ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 744/15-7-2013. (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1213016429/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Α46ΨΖ2Ν-ΓΥ8) Τομέας...


28-06-2013 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Προκήρυξη.   Αίτηση.  στα Ελληνικά Προκήρυξη(Call for applications).   Αίτηση(Application form).   in English


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 67