Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις

09-12-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


05-11-2015 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Καθηγητή, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 992/7-10-15 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1415019800/10-6-15 (ΑΔΑ: Β8ΗΒ46ΨΖ2Ν-ΘΞΑ) Τομέας...


22-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδιαφέρεται να προσλάβει,εντεταλμένους...


15-07-2015 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 560/17-06-2015 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1415012960/20-4-2015/2-3-2015 (ΑΔΑ:...


15-07-2015 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 560/17-06-2015 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1415012951/20-4-2015/2-3-2015 (ΑΔΑ:...


29-01-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδιαφέρεται να προσλάβει, εντεταλμένους διδασκαλίας με...


16-09-2014 Oρθή επανάληψη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκαλίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Oρθή επανάληψη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκαλίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 76