Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις

24-10-2016 Προκήρυξη μίας (1) θέσεως Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 994/10-10-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516035176/4-8-2016/27-7-2016 (ΑΔΑ:...


24-10-2016 24-10-2016 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 976/7-10-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516035178/4-8-2016/27-7-2016 (ΑΔΑ:...


24-10-2016 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 24-10-2016

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 978/7-10-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516035170/4-8-2016/27-7-2016 (ΑΔΑ:...


24-10-2016 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 24-10-2016

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 978/7-10-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516035174/4-8-2016/27-7-2016 (ΑΔΑ:...


17-10-2016 Προκήρυξη μίας κενής θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή ή του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης κενής θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 911/27-9-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516034767/1-8-2016/26-7-2016 (ΑΔΑ:...


17-10-2016 Προκήρυξη μίας κενής θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή ή του επίκουρου καθηγητή του ΤΟΕ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης κενής θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 906/26-9-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516034766/1-8-2016/26-7-2016 (ΑΔΑ:...


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 94