Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις

12-01-2021 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή ή του Επίκουρου με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη»

Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή ή του Επίκουρου με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη» Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την...


12-01-2021 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνή Μακροοικονομικά»

Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνή Μακροοικονομικά» Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της...


08-01-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την χορήγηση δεκαπέντε (15) υποτροφιών θεωρητικών επιστημών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την χορήγηση δεκαπέντε (15) υποτροφιών θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού» 


02-11-2020 Ανακοινώσεις μεταδιδακτορικών ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Ανακοίνωση για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «Χρέος Νοικοκυριών, Αγορά Ακινήτων και Μακροοικονομικές Επιδράσεις».  Ανακοίνωση για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «Οικονομική...


12-10-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2020-21

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2020-21


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 212