Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις

06-02-2017 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού / 2η Πρόσκληση

Υποβολή προτάσεων: μέχρι την 23η Φεβρουαρίου και ώρα 13:30 Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε...


24-10-2016 Προκήρυξη μίας (1) θέσεως Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 994/10-10-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516035176/4-8-2016/27-7-2016 (ΑΔΑ:...


24-10-2016 24-10-2016 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 976/7-10-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516035178/4-8-2016/27-7-2016 (ΑΔΑ:...


24-10-2016 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 24-10-2016

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 978/7-10-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516035170/4-8-2016/27-7-2016 (ΑΔΑ:...


24-10-2016 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 24-10-2016

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 978/7-10-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516035174/4-8-2016/27-7-2016 (ΑΔΑ:...


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 89