Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις

24-10-2016 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 24-10-2016

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 978/7-10-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516035170/4-8-2016/27-7-2016 (ΑΔΑ:...


24-10-2016 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 24-10-2016

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 978/7-10-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516035174/4-8-2016/27-7-2016 (ΑΔΑ:...


17-10-2016 Προκήρυξη μίας κενής θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή ή του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης κενής θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 911/27-9-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516034767/1-8-2016/26-7-2016 (ΑΔΑ:...


17-10-2016 Προκήρυξη μίας κενής θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή ή του επίκουρου καθηγητή του ΤΟΕ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης κενής θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 906/26-9-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516034766/1-8-2016/26-7-2016 (ΑΔΑ:...


17-10-2016 Προκήρυξη μίας κενής θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (17/10/2016)

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης κενής θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 906/26-9-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516034768/1-8-2016/26-7-2016 (ΑΔΑ:...


05-10-2016 Προκήρυξη Δ-Δ ΠΜΣ “Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική της Υγείας”

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ   Προκήρυξη Δ-Δ ΠΜΣ “Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική της Υγείας”   Υποβολή αιτήσεων: από 1...


16-09-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (19-9-2016) ΑΙΤΗΣΗ


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 84