Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις

15-04-2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”  Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας  για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών«Πολιτική Οικονομία» που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα...


06-04-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο επιστημονικό πεδίο: Ειδικά Θέματα Ανάλυσης, Μοντελοποίησης και Ελέγχου, Γραμμικών Συστημάτων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας για 1 (έναν/μία) υποψήφιο στο επιστημονικό πεδίο: Ειδικά Θέματα Ανάλυσης, Μοντελοποίησης και Ελέγχου, Γραμμικών Συστημάτων.


24-03-2021 Προκήρυξη ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» /“Applied Risk Management” Ακαδ. Έτους 2021-22

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματοςτου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑμε τίτλο«Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» /“Applied Risk Management”https://appliedriskmgt.econ.uoa.gr Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη...


23-03-2021 Προκήρυξη του University of Athens MBA για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το National and Kapodistrian University of Athens MBA (NKUA MBA) είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιτυχής παρακολούθηση 16...


19-03-2021 "Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2021-2022 για το ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική"

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ...


17-03-2021 Έγκριση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο γν. αντικ. "Οικονομική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα"

Πρακτικό Επιλογής ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα" σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5255/29-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


28-01-2021 Προκήρυξη μίας θέσεως ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγ. ή του Επίκουρου με γνωστ. αντικείμενο "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού''

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2130/23-12-2020 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης:...


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 212