Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις

16-02-2016 Ακαδημία Αθηνών - Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την χορήγηση έξι (6) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 12/05/2016. Σχετική Προκήρυξη


08-02-2016 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Τομέας Πολιτκής Οικονομίας)

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 54/29-01-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516007917/18-11-2015 (ΑΔΑ:...


28-01-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 ΑΙΤΗΣΗ


21-12-2015 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 21-12-2015

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Καθηγητή, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1236/7-12-2015 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516003824/8-10-2015/24-9-2015 (ΑΔΑ:...


21-12-2015 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Καθηγητή, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1236/7-12-2015 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1516003823/8-10-2015/24-9-2015 (ΑΔΑ:...


09-12-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


05-11-2015 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Καθηγητή, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 992/7-10-15 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1415019800/10-6-15 (ΑΔΑ: Β8ΗΒ46ΨΖ2Ν-ΘΞΑ) Τομέας...


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 67