Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις

18-10-2017 Αναβολή της Εκλογικής διαδικασίας ως προς την εκλογή Διευθυντή του Τομέα ΙΙ "Ανάπτυξη και Διεθνής Οικονομική"

Κατόπιν αιτήματος μελών ΔΕΠ του Τομέα "Ανάπτυξη και Διεθνής Οικονομική" αναβάλλεται  η προγραμματισθείσα για την Πέμπτη 19-10-2017 εκλογική διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα "Ανάπτυξη και Διεθνής Οικονομική".  Ο Πρόεδρος...


16-10-2017 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


13-10-2017 Συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών διενέργειας της εκλογής Διευθυντού των Τομέων του ΤΟΕ

Εκλογή διευθυντή Τομέα Πολιτικής Οικονομίας  Εκλογή διευθυντή Τομέα Ανάπτυξης & Διεθνούς Οικονομικής Εκλογή διευθυντή Τομέα Οικονομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικής Εκλογή διευθυντή Τομέα Μαθηματικών &...


21-09-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ...


27-04-2017 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας- 2η Πρόσκληση- Απόφαση Γεν. Συνέλευσης- Πρακτικά επιτροπών αξιολόγησης

Ανάρτηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και των Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες...


12-04-2017 Προκήρυξη μίας (1) θέσεως Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 12-4-2017

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 315/31-3-2017 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης:...


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 84