Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις

24-11-2021 Προκήρυξη μίας θέσεως Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Στατιστική»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2674/4-11-2021 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 46305/2-7-21/9-6-21 (ΑΔΑ: 6Χ9Ε46ΨΖ2Ν-ΨΟΖ) Τομέας...


11-11-2021 Ορθή επανάληψη - προκήρυξη επτά (7) θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων για τις ανάγκες των ειδικεύσεων του Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με ΚΕ 15342 (21/7/2021)

Ορθή επανάληψη - προκήρυξη επτά (7) θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων για τις ανάγκες των ειδικεύσεων του Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με ΚΕ 15342 (21/7/2021)


11-11-2021 Ορθή Επανάληψη - Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων για τις ανάγκες των ειδικεύσεων του Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με ΚΕ 15342 (27-5-2021)

Ορθή Επανάληψη - Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων για τις ανάγκες των ειδικεύσεων του Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με ΚΕ 15342 (27-5-2021)


09-11-2021 Αποτελέσματα Εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 9/11/2021

Αποτελέσματα Εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


08-11-2021 Πρόσκληση επτά θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων του ΠΜΣ Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων

Προκήρυξη επτά θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων του ΠΜΣ Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων


08-11-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκήρυξη επτά (7) θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων για τις ανάγκες ΠΜΣ Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με ΚΕ 15342

Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων για τις ανάγκες των ειδικεύσεων του Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με ΚΕ 15342


02-11-2021 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (έως 10-11-21)

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι Σεπτεμβρίου 2021 να αποστείλουν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (  στο lvandoros@econ.uoa.gr ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ  ololi@econ.uoa.gr )   από 03/11/2021 μέχρι και...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 219