Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις

18-04-2019 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή 18/4/2019

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 319/8-3-19 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1819018911/18-1-19/20-12-18 (ΑΔΑ:...


04-04-2019 Αποτελέσματα Εκλογών Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας, Οικονομικής Ανάπτυξης & Διεθνούς Οικονομικής του ΤΟΕ

Αποτελέσματα Εκλογών Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας, Οικονομικής Ανάπτυξης & Διεθνούς Οικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


03-04-2019 Αποτελέσματα μεταδιδακτορικών ερευνών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Μεταδιδακτορική έρευνα στο πεδίο «Αντιμετωπίζοντας προβλήματα multicolinearity σε προβλήματα CAPM-Arbitrage χρησιμοποιώντας Γενικευμένους Αντιστρόφους».   Μεταδιδακτορική έρευνα στο πεδίο «Διερεύνηση μεθόδων πιστοποίησης της...


02-04-2019 Προκήρυξη μεταδιδ. έρευνας «Διεθνές Εμπόριο υπό την παρουσία ατελούς ανταγωνισμού με μεγάλες επιχειρήσεις (superstar firms)»

Προκήρυξη μεταδιδακτορικής έρευνας «Διεθνές Εμπόριο υπό την παρουσία ατελούς ανταγωνισμού με μεγάλες επιχειρήσεις (superstar firms)»


18-03-2019 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Διευθυντή Τομέα «Ιστορία, Οικονομική Ανάπτυξη & Διεθνής Οικονομική»

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Διευθυντή Τομέα  «Ιστορία, Οικονομική Ανάπτυξη & Διεθνής Οικονομική»


14-03-2019 Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής διενέργειας της εκλογής Διευθυντή του Τομέα «Ιστορία, Οικονομική Ανάπτυξη & Διεθνής Οικονομική»

Εκλογή  ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα «Ιστορία, Οικονομική Ανάπτυξη & Διεθνής Οικονομική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.


25-02-2019 Αποτελέσματα Εκλογής Ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής

Αποτελέσματα Εκλογής Ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων-Χρηματοοικονομική, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 126