Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις

12-07-2019 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 12-7-2019

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 12-7-2019


10-07-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ AIΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ AIΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ...


09-07-2019 Συγκρότηση Εφορευτικών Επιτροπών Εκλογής Διευθυντών Τομέων Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής Τομέας Ι Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής Τομέας ΙΙ Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής Τομέας ΙV Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής Τομέας VIΙ


18-06-2019 Μεταφορά εκλογών Διευθυντών Τομέων

Μεταφορά εκλογών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  


23-05-2019 Ανακοινοποίηση στο ορθό - Προκηρύξεις εκλογής Διευθυντών Τομέων Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Προκήρυξη Εκλογής Διευθυντή του Τομέα Ι «Πολιτική Οικονομία»  Προκήρυξη Εκλογής Διευθυντή του Τομέα ΙΙ «Ιστορία, Οικονομική Ανάπτυξη και Διεθνής Οικονομική» Προκήρυξη Εκλογής Διευθυντή του Τομέα IV «Οικονομική & Διοίκηση των...


18-04-2019 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή 18/4/2019

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 319/8-3-19 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1819018911/18-1-19/20-12-18 (ΑΔΑ:...


04-04-2019 Αποτελέσματα Εκλογών Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας, Οικονομικής Ανάπτυξης & Διεθνούς Οικονομικής του ΤΟΕ

Αποτελέσματα Εκλογών Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας, Οικονομικής Ανάπτυξης & Διεθνούς Οικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 131