Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις

01-08-2018 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «Δυναμικά Υποδείγματα Διακριτού Χρόνου – Ρητές Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές στην Οικονομία» Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «Ανάπτυξη Υποδειγμάτων...


17-07-2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (16-7-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  στο πεδίο «Εκτίμηση της ετήσιας και της εφ όρου ζωής πιθανότητας αθέτησης (Lifetime PDs) σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 (IFRS 9) καθώς και συσχέτισή τους με...


21-06-2018 Επαναπροκήρυξη θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών

Επαναπροκήρυξη  μεταδιδακτορικής έρευνας για 1 (έναν/μία) υποψήφιο(α) για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο  πεδίο «Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια». Επαναπροκήρυξη  μεταδιδακτορικής...


13-06-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  με τίτλο «Διάδοση Οικονομικών Κρίσεων μέσω Δικτύων και Υβριδικά Δυναμικά Συστήματα».   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ...


18-05-2018 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής ΟΠΕ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


25-04-2018 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή 25/4/2018

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 324/28-3-2018 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1718016539/24-1-2018/14-12-2017 (ΑΔΑ:...


24-04-2018 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταδιδακτορική έρευνα

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 96