Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις

31-08-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ''ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ''

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ''ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ''


04-08-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Π.Μ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΠΜΣ ''ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ'' 9ΨΤ446ΨΖ2Ν-Υ59 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΠΜΣ ''ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ'' ΩΥ0Δ46ΨΖ2Ν-ΗΔΥ


04-08-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Π.Π.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Ι ''Πολιτική Οικονομία'' 6Ν7Χ46ΨΖ2Ν-Κ2Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΜΕΑΣ IV ''Οικονομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομική'' 6Δ2346ΨΖ2Ν-ΛΗ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΜΕΑΣ...


20-07-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 Θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων _Απόφαση Σ. 30-6-2021_ΨΚΕΔ46ΨΖ2Ν-ΓΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 Θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων _Απόφαση Σ. 30-6-2021_ΨΚΕΔ46ΨΖ2Ν-ΓΔΗ


20-07-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 Θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων _Απόφαση Σ. 12-5-20216Ε4Ξ46ΨΖ2Ν-ΒΚΛ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 Θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων _Απόφαση Σ. 12-5-20216Ε4Ξ46ΨΖ2Ν-ΒΚΛ


08-07-2021 Αποτελέσματα Εκλογών Διευθυντών Τομέων 2021-2022

Αποτελέσματα Εκλογών Διευθυντών Τομέων 2021-2022


17-06-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο επιστημονικό πεδίο Οικονομική Δημοσιότητα και Οικονομική Σκέψη στην Ελλάδα του 20ου και 21ου αιώνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο επιστημονικό πεδίο Οικονομική Δημοσιότητα και Οικονομική Σκέψη στην Ελλάδα του 20ου και 21ου αιώνα


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 208