Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις

05-10-2018 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχν. Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) στη Συνέλευση του Τμήματος

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών»


05-10-2018 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών»  


27-09-2018 Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή 27/9/2018

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1012/12-9-18 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης: 1718029369/29-5-2019/23-5-2018 (ΑΔΑ:...


07-09-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7/9/2018

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων μεταδιδακτορικής έρευνας στο πεδίο ''Διάδοση οικονομικών κρίσεων μέσω δικτύων και υβριδικά δυναμικά συστήματα''. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων μεταδιδακτορικής έρευνας στο πεδίο ''Μαθηματική Θεωρία...


01-08-2018 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «Δυναμικά Υποδείγματα Διακριτού Χρόνου – Ρητές Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές στην Οικονομία» Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «Ανάπτυξη Υποδειγμάτων...


17-07-2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (16-7-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  στο πεδίο «Εκτίμηση της ετήσιας και της εφ όρου ζωής πιθανότητας αθέτησης (Lifetime PDs) σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 (IFRS 9) καθώς και συσχέτισή τους με...


21-06-2018 Επαναπροκήρυξη θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών

Επαναπροκήρυξη  μεταδιδακτορικής έρευνας για 1 (έναν/μία) υποψήφιο(α) για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο  πεδίο «Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια». Επαναπροκήρυξη  μεταδιδακτορικής...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 100