Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προβολή Νέων
23.06.2017

Υποτροφίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών”

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιχειρήσεων <http://www.mba-ba.econ.uoa.gr/> & Τραπεζών» (UoA ΜΒΑ) προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε φοιτητές και φοιτήτριες οικονομικών επιστημών (γνωστικά αντικείμενα πτυχίου: οικονομική, λογιστική, χρηματοοικονομική, διοίκηση επιχειρήσεων) με βασικό κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση των ενδιαφερομένων (μέσος όρος πτυχίου, επιμέρους μαθήματα και έτη φοίτησης).

Περισσότερες πληροφορίες για το ΜΒΑ μπορείτε να αντλήσετε στην ιστοσελίδα www.mba-ba.econ.uoa.gr, ενώ για τις συγκεκριμένες υποτροφίες στο συνημμένο αρχείο