Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προβολή Νέων
10.10.2019

Υπενθύμιση - Αιτήσεις Μεταφοράς Θέσης Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 2019-20

Ανακοίνωση υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 2019-20.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, βάση της υπ’αριθμ.143458/Ζ1/16-9-2015 υπουργικής απόφασης, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος (Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, γρφ 403) έως – 15.10.2019 και ώρες 11.00-13.00. προκείμενου να υποβάλλουν αίτηση μεταφοράς θέσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

1.     πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα

επιτυχίας ή φοίτησης τους,

2.     πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο όποιο θα

αναγράφεται η πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.

   

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία.