Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προβολή Νέων
14.10.2020

Research Seminar: Quality and Imperfect Competition. (by Germain Gaudin)

 

 

 Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Σεμινάρια στις Οικονομικές Επιστήμες, 2020-2021

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

   

Research Seminar Series in Economic Sciences, 2020-2021

Department of Economics

National and Kapodistrian University of Athens

 

  

Dear All,

We would like to inform you for the following research seminar:

 Thursday, October 22, 2020, 14:00-15:30

 

 Germain Gaudin, professor of Economic Policy (esp. Competition Economics), Univ. of Freiburg

 URL: https://sites.google.com/site/germaingaudin/home

 

 Title:  Quality and Imperfect Competition. (by Germain Gaudin)

  

Webex link: 

 https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mfa4ac572ba4772eb00f280bbecdcb083

 

Password (in case needed): UfvxGqHa355

 

 Abstract

We provide a framework of analysis for models of imperfect competition when firms compete in quality as well as in another instrument (either price or quantity). The equilibrium can notably be characterized through a quality parameter, which depends on firms' diversion ratios. Extending the monopoly analysis of Spence (1975), we find that, together with the change in the marginal value of quality as the absolute willingness-to-pay falls, our quality parameter is the key determinant of quality distortions under imperfect competition. We also use our framework to analyze the effects of technology shocks and commodity taxes, as well as horizontal mergers. Our approach encompasses several standard models of imperfect competition, and we provide various extensions to our baseline model.

 Keywords: Quality, Imperfect competition, Distortions, Technology shock, Incidence, Mergers, Investment, Innovation.

   

Organizers:

 Assoc. Professor Dimitris Kenourgios

 Assist. Professor George Dotsis

 Assist. Professor Frago Kourandi

   

Department of Economics, NKUA.

 

 Thank you