Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προβολή Νέων
28.06.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Κωσταράκου Ηλία,την 5η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

 Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Κωσταράκου Ηλία με θέμα: «Εφαρμογές θεωρίας ελέγχου στο σχεδιασμό δημοσιονομικής πολιτικής» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Κώτσιος Στέλιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ – επιβλέπων, Λεβεντίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Χορταρέας Γεώργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αργείτης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κατσίκης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κωστελέτου Νικολίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Πετράκης Παναγιώτης, Καθηγητής ΕΚΠΑ) θα πραγματοποιηθεί την 5η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 15.30, στο Γρυπάρειο Μέγαρο, επί της οδού Σοφοκλέους 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων (412, 4ος όροφος).

Καλείστε να παραστείτε.

Αθήνα, 27/6/2017

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών