Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προβολή Νέων
28.06.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής κ. Κατσαμποξάκη Ιωάννη την 12η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14.00

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

 Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Κατσαμποξάκη Ιωάννη με θέμα: «Η αγορά κρατικών χρεογράφων ως πηγή συστημικού κινδύνου» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Θωμαδάκης Σταύρος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ – επιβλέπων, Μόσχος Δημήτριος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Καινούργιος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μυλωνάς Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κωστελέτου Νικολίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Γουνόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, Newcastle University, Δάλλα Βιολέττα, Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΚΠΑ) θα πραγματοποιηθεί την 12η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14.00, στο Γρυπάρειο Μέγαρο, επί της οδού Σοφοκλέους 1, στην αίθουσα Ψυχοπαίδη (4ος όροφος).

Καλείστε να παραστείτε.

Αθήνα, 27/6/2017

 

Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών