Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προβολή Νέων
12.09.2017

Ο γάμος στη Μεσογειακή Ευρώπη από το τέλος του Μεσαίωνα έως σήμερα.

Αθήνα, 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο

« Ο γάμος στη Μεσογειακή Ευρώπη από το τέλος του Μεσαίωνα έως σήμερα »

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήνα, 21-22 Σεπτεμβρίου 2017

Πανεπιστημίου 30, Αμφιθέατρο Αργυριάδη (πρωινές συνεδρίες)

Αριστείδου 11, Αμφιθέατρο Αγγελοπούλου (απογευματινές συνεδρίες)

 

Παρουσίαση

Στο πλαίσιο της διεθνούς αυτής συνάντησης, προτείνεται η προσέγγιση της ιστορίας του γάμου στις χώρες της ευρωπαϊκής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας στη μακρά διάρκεια και με συγκριτική προοπτική. Συγχρόνως γίνεται προσπάθεια  να αναμειχθούν/συνομιλήσουν διαφορετικές ερευνητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως η ιστορική δημογραφία, η ιστορία της οικογένειας, η κοινωνική ιστορία, η πολιτική και θρησκευτική ιστορία, η ιστορική ανθρωπολογία της τελετής του γάμου ή ακόμα και η ιστορία του δικαίου. Το συνέδριο οργανώνεται γύρω από τέσσερις θεματικές:

  • Πολιτικός vs θρησκευτικός γάμος
  • Το τελετουργικό του γάμου
  • Διαζύγια και χωρισμοί
  • Μικτοί γάμοι

 

***

Οργάνωση:

Fabrice Boudjaaba (CNRS / CRH), Ευγενία Μπουρνόβα (Ε.Κ.Π.Α. / Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), Michaël Gasperoni (CNRS / CRM), Vincent Gourdon (CNRS / CRM), Όλγα Κατσιαρδή-Hering (Ε.Κ.Π.Α / Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας).

Επικοινωνία: vincentgourdon[at]orange[dot]fr   fabrice.boudjaaba[at]ehess[dot]fr   bournova@econ.uoa.gr

 

 

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Περιλήψεις Εισηγήσεων