Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προβολή Νέων
23.06.2020

Λειτουργία Γραμματείας - Επαναλειτουργία Θυρίδας Εξυπηρέτησης Φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι από 22/6/2020,  και σύμφωνα με την από  30130/16-6-2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΚΠΑ με θέμα "Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου - Μέτρα και ρυθμίσεις προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19", η Γραμματεία θα εξυπηρετεί κάθε Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή , 10.30πμ-13.30μμ , Αριστείδου 11

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο:

  • Η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες είναι πλέον δυνατή και με αυτοπρόσωπη παρουσία τους χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού τηρουμένων με μέριμνα των οικείων υπηρεσιών των απαιτούμενων αποστάσεων μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών αλλά και μεταξύ των πολιτών που αναμένουν να εξυπηρετηθούν (ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου) καθώς και των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία (σχετ. η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 115/9670/18.5.2020 -ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ- εγκύκλιος).


  • Ωστόσο, θεωρείται πλέον πρόσφορη επιλογή η εξυπηρέτηση του κοινού να εξακολουθήσει να γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, αλλά όχι αποκλειστικά, στο πλαίσιο προστασίας της υγείας τόσο των εξυπηρετούμενων πολιτών όσο και των υπαλλήλων του Δημοσίου. Επιπλέον, δέον είναι αιτήματα ή ερωτήματα, τα οποία δύνανται να ικανοποιηθούν μέσω τηλεπικοινωνιακού τρόπου εξυπηρέτησης ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, να διατυπώνονται και να απαντώνται χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες.

Απο τη Γραμματεία