Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προβολή Νέων
09.01.2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ 2018-2019

Καλούνται οι επιτυχόντες Μετεγγραφής των κατηγοριών: i) Κοινωνικά –Οικονομικά κριτήρια.

ii) Αδελφών προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετική πόλη από την πόλη μόνιμης κατοικίας των γονέων,  να προσέλθουν αυτοπροσώπως (ή νόμιμους εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο) στην θυρίδα του Τμήματος           

Αριστείδου 11  την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 και  Δευτέρα 14 Ιανουαρίου ώρα 10.00 π.μ. έως 13:30μ.μ.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

1)      Μια φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

2)      Πιστοποιητικό διαγραφής ή αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης

3)      Φωτοτυπία ταυτότητας

 

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος