Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προβολή Νέων
12.09.2018

ΕΞΕΤΑΣΗ μαθημάτων «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» και "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ"- ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ λόγω μη ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές 

Τα μαθήματα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» και "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ", λόγω μη διαΘεσιμότητας αίθουσας, θα εξεταστούν αντιστοίχως 1-3μμ και 3-5μμ στις 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, αίθουσα 416, ΓΡΥΠΑΡΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1

  

Η διδάσκουσα 

Δρ Χ. Ντελοπούλου, ΕΔΙΠ  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών