Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προβολή Νέων
06.06.2017

Ανακοίνωση Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 6-6-2017

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 ΠΡΟΣ: Προπτυχιακούς – Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη δυνατότητα δίμηνης απασχόλησης φοιτητών στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Παραθέτουμε την ανακοίνωση και την απαραίτητη αίτηση όπως δημοσιεύονται στο site της εταιρείας: 

 "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ"              

 Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19222/24.05.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στo πλαίσιo της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής, θα απασχολήσει κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2017 τετρακόσιους (400) φοιτητές/τριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς), με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

''ΑΙΤΗΣΗ''

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν από την Τρίτη 06.06.2017 έως και την Παρασκευή 09.06.2017, κατά τις ώρες 08.00 - 14.00 στην Υπηρεσία Προσωπικού της Εταιρείας (Ωρωπού 156, Γαλάτσι τηλ. 210 2144075, 210 2144225 & 210 2144125). Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαζί με την αίτηση θα προσκομίζουν και πρόσφατη βεβαίωση σπουδών (τελευταίου διμήνου) από τη Σχολή στην οποία φοιτούν.

 Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400), η επιλογή θα γίνει μετά από διενέργεια κλήρωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου, παρουσία της Επιτροπής που έχει ορισθεί με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 16.06.2017, ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων, Ωρωπού 156 Γαλάτσι.»  

Με εκτίμηση,

Δρ Χαρά Ντελοπούλου, μέλος ΕΔΙΠ

Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών