Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προβολή Νέων
01.08.2018

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «Δυναμικά Υποδείγματα Διακριτού Χρόνου – Ρητές Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές στην Οικονομία»

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «Ανάπτυξη Υποδειγμάτων Μικροοικονομικής Δυναμικής». 

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «Δημοσιονομική πολιτική και χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα».  

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «Μικροοικονομική Θεμελίωση της Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομική Μεγέθυνση».  

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «Χρήση της Θεωρίας Ομάδων Lie για την Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων στην Οικονομία». 

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «Αποτελεσματικότητα Εσωτερικού Ελέγχου: Θεωρία και Πράξη».

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «Κατανόηση της Κοστολογικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων και ειδικότερα του φαινομένου της Ασύμμετρης Συμπεριφοράς του Κόστους». 

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «Η αναλυτική αντιμετώπιση της έννοιας του χρόνου στην Πολιτική Οικονομία. Μία προσέγγιση από τη σκοπιά της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης». 

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «ΜΜΕ και Τοπική Ανάπτυξη Επιπτώσεις της Κρίσης στην Ελληνική Περιφέρεια». 

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «Διερεύνηση των Χαρακτηριστικών ενός Δίκαιου και Αποτελεσματικού Φοροελεγκτικού Πληροφοριακού Συστήματος ως Εργαλείο Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής».  

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ερευνητικό πεδίο «Οικονομική Ανάλυση του Εμπορικού Δικαίου».