Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προβολή Νέων
05.04.2021

Αιτήσεις Ανακήρυξης Πτυχιούχων Φεβρουαρίου 2021 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 18/4/21)

  • Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι Φεβρουαρίου 2021 να αποστείλουν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (στο lvandoros[at]econ.uoa[dot]gr ΚΑΙ στο ololi[at]econ.uoa[dot]gr )   από 05/4/2021 μέχρι και 18/4/2021)  (24.00μμ) αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου. Η αποστολή της αίτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πτυχιούχων. Η Γραμματεία δεν προχωράει αυτόματα σε ανακηρύξεις πτυχιούχων.

 

  • Την υπεύθυνη δήλωση-αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου την συμπληρώνετε ηλεκτρονικά  εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses.
  • Στο πεδίο ΠΡΟΣ συμπληρώνετε «Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» και στο ελεύθερο κείμενο της δήλωσης συμπληρώνετε «ONOMATEΠΩΝΥΜΟ -αριθμός μητρώου - Επιθυμώ να ανακηρυχθώ  πτυχιούχος Φεβρουαρίου  2021».Στη συνέχεια προωθείτε το το αρχείο pdf ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ανωτέρω δύο mail της Γραμματείας.
  • Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο gov.gr μπορείτε να συμπληρώσετε απλή υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή δημόσια αρχή.

 

  • Φοιτητές/τριες που έχουν ξεπεράσει τον αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου (36) και επιθυμούν , καλούνται να αναφέρουν στην  υπεύθυνη δήλωση  ανακύρηξης πτυχιούχου και ποια μαθήματα (κωδικός μαθήματος - τίτλος και βαθμός)  (μόνο από τα ελεύθερης επιλογής) επιθυμούν να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου . Σημειώνεται ότι τα μαθήματα αυτά θα αναφέρονται κανονικά στην αναλυτική βαθμολογία.

 

  • Φοιτητές που δεν επιθυμούν να ανακηρυχθούν καλούνται να αποστείλουν ανάλογη  υπεύθυνη δήλωση περί μη ανακήρυξης.

 

  • Οι φοιτητές που έχουν ήδη παραλάβει βεβαίωση περάτωσης σπουδών δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αίτηση ανακήρυξης.

 

  • Σημειώνεται ότι η παρούσα δεν αποτελεί αίτηση συμμετοχής σε τελετή ορκωμοσίας.

 

  • Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που διαμένουν στην φοιτητική εστία ότι σύμφωνα με την 25/7/2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, οφείλουν να επισυνάψουν μαζί με την αίτηση  και βεβαίωση παράδοσης δωματίου.

 

  • Τα επισυναπτόμενα αρχεία της αίτησης θα πρέπει να είναι ΑΥΣΤΗΡΑ  σε μορφή pdf  (δηλ. το αρχείο που έχει κατέβει στη συσκευή σας και όχι τον σύνδεσμο) και να αποστέλλονται ΜΟΝΟ  στις δύο ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.