Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προβολή Νέων
02.09.2020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ( από 02/09/20 έως και 06/09/20)

  • Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι Ιουνίου 2020 να αποστείλουν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ( και ΜΟΝΟ στο lvandoros[at]econ.uoa[dot]gr και στο ololi[at]econ.uoa[dot]gr )   από 02 /09 /2020 μέχρι και 06/09 /2020 (24.00μμ) αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου. Η αποστολή της αίτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πτυχιούχων. Η Γραμματεία δεν προχωράει αυτόματα σε ανακηρύξεις πτυχιούχων.


Στο πεδίο ΠΡΟΣ συμπληρώνετε «Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» και στο ελεύθερο κείμενο της δήλωσης συμπληρώνετε «ONOMATEΠΩΝΥΜΟ -αριθμός μητρώου - Επιθυμώ να ανακηρυχθώ  πτυχιούχος Ιουνίου 2020».Στη συνέχεια προωθείτε το το αρχείο pdf στα ανωτέρω δύο mail της Γραμματείας.

  • Φοιτητές/τριες που έχουν ξεπεράσει τον αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου (36) και επιθυμούν , καλούνται να αναφέρουν στην  υπεύθυνη δήλωση  ανακύρηξης πτυχιούχου και ποια μαθήματα (κωδικός μαθήματος - τίτλος και βαθμός)  (μόνο από τα ελεύθερης επιλογής) επιθυμούν να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου . Σημειώνεται ότι τα μαθήματα αυτά θα αναφέρονται κανονικά στην αναλυτική βαθμολογία.
  • Φοιτητές που δεν επιθυμούν να ανακηρυχθούν καλούνται να αποστείλουν ανάλογη  υπεύθυνη δήλωση περί μη ανακήρυξης.
  •  Οι φοιτητές που έχουν ήδη παραλάβει βεβαίωση περάτωσης σπουδών δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αίτηση ανακήρυξης.
  • Σημειώνεται ότι η παρούσα δεν αποτελεί αίτηση συμμετοχής σε τελετή ορκωμοσίας.
  • Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που διαμένουν στην φοιτητική εστία ότι σύμφωνα με την 25/7/2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, οφείλουν να επισυνάψουν μαζί με την αίτηση  και βεβαίωση παράδοσης δωματίου.

 Τα επισυναπτόμενα αρχεία της αίτησης θα πρέπει να είναι ΑΥΣΤΗΡΑ  σε μορφή pdf  και να αποστέλλονται ΜΟΝΟ  στις δύο ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

 Απο τη Γραμματεία