Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικών Ανακοινώσεων

Προβολή Γενικών Ανακοινώσεων

12.03.2018

Ανακοινοποίηση στο ορθό: Πρόγραμμα μαθημάτων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Tα μαθήματα του Προγράμματος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών διεξάγονται ως εξής:

Εξελικτική Ψυχολογία (Εφαρμοσμένη Εξελικτική Ψυχολογία), Δευτέρα 9-12, αιθ.642 Φιλοσοφική Σχολή, Διδ. Α. Ράλλη (τηλ. επικ. 2107277945, γρ. κυψέλη 544, Φιλοσοφική Σχολή)

Παιδαγωγική Ψυχολογία, Τρίτη 9-12, αμφιθ. 440, Φιλοσοφική Σχολή, Διδ. Φ. Αντωνίου (τηλ. 2107277455, γρ. κυψέλη 508, Φιλοσοφική Σχολή)

Θεμελιώδη ζητήματα Παιδαγωγικής, Τετάρτη 9-12, Αίθουσα 11, 5ος όροφος, (Μ.Θ.Ε. Μασσαλίας & Σόλωνος), Διδ. Μ. Φουντοπούλου

Διδακτική Οικονομικών Ι, Παρασκευή  9-12, Αίθουσα 11, 5ος όροφος, (Μ.Θ.Ε. Μασσαλίας & Σόλωνος),  Διδ. Θ. Μαγουλά

Αναλυτικά Προγράμματα Οικονομικών, Παρασκευή 12-3, Αίθουσα 11, 5ος όροφος (Μ.Θ.Ε. Μασσαλίας & Σόλωνος), Διδ. Θ. Μαγουλά

Διδακτική Οικονομικών ΙΙ, (μόνο για όσους έχουν εξεταστεί στη Διδακτική Οικονομικών Ι ) Τετάρτη 11- 2, Αίθουσα Καλλιγά (Μ.Θ.Ε. Μασσαλίας & Σόλωνος),  Διδ. Θ. Μαγουλά

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στο magoul@econ.uoa.gr

Πρόσβαση στη Φιλοσοσφική Σχολή

 https://www.athenstransport.com/2016/09/ekpa-zografou/