Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικών Ανακοινώσεων

Προβολή Γενικών Ανακοινώσεων

14.09.2017

Αιτήσεις Μεταφοράς Θέσης Φοίτησης Σωμάτων Ασφαλείας Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΙ οι οποίοι υπηρετούν μόνιμα στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για μεταφορά θέσης φοίτησης στο Τμήμα Οικονομικών  Επιστημών του ΕΚΠΑ για το παν/κό έτος 2017-18 καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία  του Τμήματος (Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος , γρφ 403), ώρες 10.00πμ - 13.00μμ  στις ακόλουθες ημερομηνίες  από 15/09/2017 μέχρι και 15/10/2017  για να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την 143458/Ζ1/14-9-2015 Υ.Α

 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

α. Αίτηση (δείτε εδώ το έντυπο)

 

β.  Πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης.

 

γ. Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα

αναγράφεται η πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’

ύλην αρμόδιο όργανο.