Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Γενικές Ανακοινώσεις

Γενικές Ανακοινώσεις

20-05-2020 Είμαστε σε αναμονή των οδηγιών από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής του ΕΚΠΑ για την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές,   Αυτή τη στιγμή, όπως και εσείς έχετε πιθανώς ενημερωθεί για το ακόλουθο:  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του τρίτου άρθρου της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 ΥπουργικήςΑπόφασης που...


16-05-2020 [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Κουναδέα Θεόδωρου με θέμα «Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ/ΔΠΧΑ) στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η συνεισφορά της...


14-05-2020 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ύστερα από την απόφαση αναστολής λειτουργίας των βιβλιοθηκών σας ενημερώνουμε ότι η βιβλιοθήκη της Σχολής μας διέκοψε μέχρι νεωτέρας την επιτόπια εξυπηρέτηση των χρηστών. Συνεχίζει όμως να λειτουργεί και να στηρίζει την...


08-05-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών - Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Κουναδέα Θεόδωρου

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Κουναδέα Θεόδωρου με θέμα «Η εφαρμογή των Διεθνών...


24-04-2020 Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20 (έως 31-5-20)

Ανακοίνωση Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού 2019-20 Οδηγίες Δηλώσεων-Επαλήθευσης Δήλωσης Μαθημάτων


22-04-2020 Υπενθύμιση Καταληκτικής Ημερομηνίας Δήλωσης Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20

Υπενθυμίζουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2020.  Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 2902