Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Εκδηλώσεις » Προβολή Εκδηλώσεων
26.05.2021

Research Seminar 02/06/21: Strategic Delegation to Organizations (by Petros Sekeris)

Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Σεμινάρια στις Οικονομικές Επιστήμες, 2020-2021

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Research Seminar Series in Economic Sciences, 2020-2021

Department of Economics

National and Kapodistrian University of Athens

 

Dear All,

We would like to inform you for the following research seminar: 

Wednesday, June 2, 2021, 19:00-20:30

Petros Sekeris, Associate professor in Economics, Montpellier Business School.

URL: https://sites.google.com/view/petros-sekeris/home

Title: Strategic Delegation to Organizations (with D. Xefteris)

Webex link: https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m19b37b7356e81ddecca8535e6eaf695a

Password (in case needed): i9vQMPUsb33

Abstract

In this paper we show that a principal can increase her payoffs by delegating decisions to an organization of agents {i.e. to a group of rational individuals who interact according to specified rules{ even when the agents' preferences are identical to those of the principal. The mechanism driving this result rests on the limited impact of individual choices on the _rm's policy, when more than one agents interact in shaping it. In strategic setups, delegating decisions to organizations of agents augments the set of equilibrium outcomes, allowing for Pareto improvements. Hence, our results provide a novel rationale for decentralized decision-making in _rms evolving in competitive environments.

JEL: D71, D72.

Keywords: delegation; organizations; decentralization; efficiency. 

 

Organizers:

Professor Dimitris Kenourgios

Assoc. Professor George Dotsis

Assist. Professor Frago Kourandi

 

Department of Economics, NKUA.

http://www.econ.uoa.gr/ereynhtika-seminaria-research-seminars.html

Thank you