Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Ε.ΔΙ.Π.

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό/ εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα ΑΕΙ που υπηρετούν.

Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι: