Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Ανά Τομέα

Μέλη Δ.Ε.Π. ανά Τομέα

Τομέας Ι - Πολιτικής Οικονομίας

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

Τομέας ΙΙ - Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

  • Πετράκης Παναγιώτης, Διευθυντής (Επ. Άδεια από 21-12-2015 έως 20-12-2016)
  • Κατσέλη Λούκα 
  • Τσιπούρη Ελένη   (Επ. Άδεια από 30-9-2016 έως 30-8-2017)                                                                                                                                                                                      

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

   

Τομέας VII - Ποσοτικών Μεθόδων

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


ΛΕΚΤΟΡΕΣ