Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Αλφαβητικά » Ξανθάκης Εμμανουήλ

Ξανθάκης Εμμανουήλ - Καθηγητής Τομέα IV

Γραφείο: 

 

Τηλ. επικοινωνίας: 

email: exanth[at]econ.uoa[dot]gr

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Ο Δρ. Μανώλης Ξανθάκης είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο York στο Τορόντο του Καναδά, όπου έλαβε Μ.Α. στα Οικονομικά με εξειδίκευση στον Προγραμματισμό και την Ανάλυση Συστημάτων και Μ.Β.Α. με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική.  Το 1984 ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.Πριν από την εκλογή του στο ΔΕΠ του ΤΟΕ το 1984, αλλά και μετά υπήρξε διευθυντικό στέλεχος ή σύμβουλος τόσο σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όσο και στο δημόσιο τομέα (σε θέματα ιδιωτικών επενδύσεων και διακρατικών σχέσεων).  Εισηγήθηκε την ίδρυση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Μελέτης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και υπήρξε ο πρώτος επιστημονικός υπεύθυνος της λειτουργίας του (1991-94).  Κατά την περίοδο 1994-1998 ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της εισηγμένης στο ΧΑ εταιρίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Marfin Financial Granp,Τo ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στα θέματα της χρηματοοικονομικής οργάνωσης των επιχειρήσεων και της λειτουργίας και συμπεριφοράς των αγορών, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.  Είναι συγγραφέας τριών προσφάτων μονογραφιών: Διαχείριση Τεχνολογίας και Venture Capital, Η περίπτωση της Ελλάδος (με Λ. Τσιπούρη, 2001), Δομή και Μικροδομή της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς (2002) και Εταιρική Διακυβέρνηση, Έννοια και Μέθοδοι Αξιολόγησης (με Λ, Τσιπούρη και Λ. Σπανό, 2003). Επίσης, συνέγραψε διδακτικά εγχειρίδια: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (με Σ. Θωμαδάκη, 2005) και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων (με Χρ. Αλεξάκη , 2005). Πρόσφατα δημοσιευμένα άρθρα του σε ακαδημαϊκά περιοδικά ενδεικτικά αναφέρονται: “The Market Trend, Company Size και Microstructure Characteristics of Intraday Price Formations” με Χρήστο Αλεξάκη, European Research Studies Journal, Vol VI, 3,2003.“International Interdependence and Dynamic Linkages Between Developed Stock Markets” με Δημήτρη Μπάλιο, South Eastern Europe Journal of Economics, Vol Ι,1,2003.“Can Corporate Governance Be Rated?  Ideas based on the Greek Experience: με Λένα Τσιπούρη, Corporate Governance: An International Review, Vol.4,2003.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: