Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π.

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

 

Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) αποτελείται από τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Τα μέλη ΔΕΠ είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών καθηκόντων τους. Έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο.

To Τμήμα Οικονομικών Επιστημών διαθέτει επιστημονικό προσωπικό το οποίο παράλληλα με το πλούσιο ερευνητικό του έργο έχει τα τελευταία χρόνια αναγνωρισμένη και πολύπλευρη επιστημονική δραστηριότητα και κοινωνική προσφορά, με ενεργό παρουσία τόσο σε σημαντικούς τομείς της Ελληνικής Οικονομίας (Υπουργεία, Τράπεζες Οργανισμούς κλπ), όσο και σε κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Ηνωμένα Εθνη κλπ).