Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. υπό μετακίνηση
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΤΟΜΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αλεξάκης Παναγιώτης
Καθηγητής
Τομέας IV - Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Ηρειώτης Νικόλαος
Καθηγητής
Τομέας IV - Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Λιβιεράτος Αντώνιος
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας IV - Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Μυλωνάς Νικόλαος
Καθηγητής
Τομέας IV - Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Φραγκουδάκη Αλεξάνδρα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας IV - Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
(επιστημονική άδεια έως 30/6/2020)