Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Εντεταλμένοι Διδασκαλίας

Εντεταλμένοι Διδασκαλίας

Οι Εντεταλμένοι Διδασκαλίας είναι επιστημονικό προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο.

Δείτε ΕΔΩ τους εντεταλμένους διδάσκοντες που απασχολούνται στο Τμήμα για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Δείτε ΕΔΩ τους εντεταλμένους διδάσκοντες που απασχολούνται στο Τμήμα για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Δείτε ΕΔΩ τους εντεταλμένους διδάσκοντες που απασχολούνται στο Τμήμα για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Δείτε ΕΔΩ τους εντεταλμένους διδάσκοντες που απασχολούνται στο Τμήμα για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Δείτε ΕΔΩ τους εντεταλμένους διδάσκοντες που απασχολούνται στο Τμήμα για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.