Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ε.Τ.Ε.Π.

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των ΑΕΙ προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους.

Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι: