Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ 2020-2021

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι στο πλαίσο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" με τίτλο: "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο ΕΚΠΑ"

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (email)
ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μάρκετινγκ kkaminakis@econ.uoa.gr
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μακροοικονομική anastasios.p.pappas@gmail.com - taspappas@econ.uoa.gr
ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μικροοικονομική ipinop@econ.uoa.gr
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ "Οικονομική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Εξελίξεις " pkostis@econ.uoa.gr
ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Μαθηματικά dkouloumpou@econ.uoa.gr

Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων" με Κ.Ε. 13105, 2020-2021 και Π.Μ.Σ. "Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων" στην ειδίκευση "Εσωτερικός Έλεγχος" με Κ.Ε. 15201, 2020-2021

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ email  
ΠΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ "Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου I & II (Internal Control Systems I & ΙΙ)" και "Αρχές και Πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου(Internal Audit Practice)" petrodaskalakhis@gr.ey.com  
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "Πρακτικές Αντιμετώπισης Απάτης (Fraud Examination Practice)" yannis.dracoulis@gr.ey.com  

Δ.Π.Μ.Σ. "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική" με Κ.Α. 15450, 2020-2021

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (email)
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών» ikatsamp@econ.uoa.gr
ΚΟΛΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ «Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική» hkollias@econ.uoa.gr
ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ «Χρηματοοικονομική Λογιστική» mmenexiadis@econ.uoa.gr
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ «Μικροοικονομική και Χρηματοοικονομική» hbasdekis@econ.uoa.gr
ΝΑΣΑΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ «Λογιστική και Ελεγκτική του Δημοσίου Τομέα» dnassaina@gmail.com
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Εφαρμοσμένη Στατιστική και Οικονομετρία» manospa@aueb.gr
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοικητική Επιστήμη» sotpapak@econ.uoa.gr
ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ «Λογιστική Εταιρειών» grompotis@econ.uoa.gr
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ «Στοιχεία Αστικού και Εμπορικού Δικαίου» dflamb@econ.uoa.gr

Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων" με Κ.Ε. 15342, 2020-2021

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (email)
ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ «Ποσοτικές Μέθοδοι για την Διοίκηση Έργου και την Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» apostolos.lazaris@gmail.com
ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ «Ελεγκτική Λογιστική» mmenexiadis@econ.uoa.gr
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» konina_mich@yahoo.gr
ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ «Λογιστική » grompotis@econ.uoa.gr
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Πολιτικών στον Τομέα Υγείας » nikos@gmasoln.com
ΣΙΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων » liasiachou@gmail.com
ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ «Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Πολιτικών στον Τομέα Υγείας » stantos@econ.uoa.gr
ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων » atdimas@di.uoa.gr

Π.Π.Σ. "Τομέας ΙΙ: Ιστορίας Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνής Οικονομικής" με Κ.Ε. 70/3/7470, 2020-2021

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (email)
ΚΑΥΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ «Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση» kkafka@econ.uoa.gr
ΒΑΛΒΗ ΘΕΟΔΩΡΑ «Οικονομική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα» tvalvi@econ.uoa.gr