Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αφυπηρετήσαντα Μέλη, ΕΕΔΙΠ, Βοηθοί, ΕΤΕΠ και Διοικητικοί Υπάλληλοι

Αφυπηρετήσαντα Μέλη, ΕΔΙΠ, Βοηθοί, ΕΤΕΠ και Διοικητικοί Υπάλληλοι

 • Κωνσταντέλου Καλλιόπη, ΕΕΔΙΠ
 • Μαθιοπούλου Άννα, διοικητικός υπάλληλος
 • Σπηλιώτη Ελένη, διοικητικός υπάλληλος
 • Στάσης Χρήστος, διοικητικός υπάλληλος
 • Μοναστηριώτης Αλέξανδρος, Βοηθός
 • Σκουφάς Σωτήριος, ΕΕΔΙΠ
 • Φιλιππάκη Μαρία, Προϊσταμένη Γραμματείας
 • Κουρκουβέλα Καλλιόπη, διοικητικός υπάλληλος
 • Λαγογένη Διαμάντω, διοικητικός υπάλληλος
 • Τσίπρα Ελένη, διοικητικός υπάλληλος
 • Προγουλάκης Γεώργιος +