Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αφυπηρετήσαντα Μέλη, ΕΕΔΙΠ, Βοηθοί, ΕΤΕΠ και Διοικητικοί Υπάλληλοι

Αφυπηρετήσαντα Μέλη, ΕΕΔΙΠ, Βοηθοί, ΕΤΕΠ και Διοικητικοί Υπάλληλοι

  • Κωνσταντέλου Καλλιόπη, ΕΕΔΙΠ
  • Μαθιοπούλου Άννα, διοικητικός υπάλληλος
  • Σπηλιώτη Ελένη, διοικητικός υπάλληλος
  • Στάσης Χρήστος, διοικητικός υπάλληλος
  • Μοναστηριώτης Αλέξανδρος, Βοηθός
  • Σκουφάς Σωτήριος, ΕΕΔΙΠ
  • Φιλιππάκη Μαρία, Προϊσταμένη Γραμματείας
  • Κουρκουβέλα Καλλιόπη, διοικητικός υπάλληλος
  • Λαγογένη Διαμάντω, διοικητικός υπάλληλος
  • Τσίπρα Ελένη, διοικητικός υπάλληλος