Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών υπηρετούν 40 μέλη Δ.Ε.Π., 1 μέλος Ε.ΔΙ.Π, 3 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και 9 μέλη Διοικητικού Προσωπικού. Το διδακτικό έργο του Τμήματος υποστηρίζεται από 14 Εντεταλμένους Διδασκαλίας.