Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αλφαβητικά » Παπαδήμος Λουκάς

Παπαδήμος Λουκάς - Καθηγητής Τομέα III

Γραφείο:

Τηλ. επικοινωνίας:

email:

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Σπούδασε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασσαχουσέττης (ΜΙΤ), απ’ όπου πήρε και το διδακτορικό του δίπλωμα στα Οικονομικά. Από το 1975 μέχρι το 1984 διετέλεσε καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Columbia στη Νέα Υόρκη. Έχει επίσης εργαστεί ως οικονομικός εμπειρογνώμων στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve Bank) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το 1984-1985 ήταν επισκέπτης καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Από το 1985 μέχρι το 1993 κατείχε τη θέση του Οικονομικού Συμβούλου στην Τράπεζα της Ελλάδος και διετέλεσε επίσης Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ιδίας Τράπεζας (1988-1992). Διορίστηκε Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τον Δεκέμβριο του 1993 και Διοικητής τον Οκτώβριο του 1994. Εξελέγη καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1988.

Ο κ. Παπαδήμος είναι μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (ΕΝΙ). Από το 1985 μέχρι το 1993 ήταν μέλος της Επιτροπής Αναπληρωτών των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της ΕΟΚ και ήταν πρόεδρος της Επιτροπής το 1989. Έχει διατελέσει επίσης μέλος της Νομισματικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1985-1988 και 1990). Την άνοιξη του 1993 εξελέγη πρόεδρος της μόνιμης Υποεπιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Επιτροπής των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και συνέχισε από τον Ιανουάριο του 1994 έως τον Ιανουάριο του 1995 ως Πρόεδρος της αντίστοιχης Υποεπιτροπής Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος. Έχει διατελέσει μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (1985-1988 και 1991-1994) και έχει συμμετάσχει σε διάφορα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές, όπως στην Επιτροπή Padoa-Schioppa (1986-1987) που συνέταξε την Έκθεση Efficiency, Stability and Equity (Oxford University Press, 1987), στην Επιτροπή Αγγελοπούλου (1989-1990) η οποία συνέταξε την Έκθεση για τη Σταθεροποίηση και Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας και στην Επιτροπή Schneider (1990-1991) για την Αξιολόγηση Ερευνη-τικών Προγραμμάτων Οικονομικών Επιστημών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Η ερευνητική εργασία και το συγγραφικό του έργο έχουν επικεντρωθεί σε θέματα μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής, όπως η διάρθρωση και λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, το πρόβλημα του στασιμοπλη-θωρισμού, η αποτελεσματικότητα των μέσων άσκησης νομισματικής πολιτικής και η οικονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: