Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αλφαβητικά » Μπάλιος Δημήτριος

Μπάλιος Δημήτριος - Επίκουρος Καθηγητής Τομέα IV

Διεύθυνση γραφείου: Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 4ος όροφος, γραφείο 423 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 3689458

e-mail: dbalios@econ.uoa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα (1): http://users.uoa.gr/~dbalios/

Προσωπική Ιστοσελίδα (2): http://scholar.uoa.gr/dbalios


Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Ο Δημήτριος Π. Μπάλιος είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο αντίστοιχο τμήμα του ΕΚΠΑ, από όπου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2006. Ο Δρ. Μπάλιος έχει απασχοληθεί ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει διατελέσει υπεύθυνος τμημάτων ανάλυσης χρηματιστηριακών εταιρειών – μελών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Έχει διδάξει, σε προπτυχιακά μαθήματα, στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, και σε μεταπτυχιακά μαθήματα, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο ΤΕΙ Πειραιά. Τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων που έχει διδάξει αφορούν την Χρηματοοικονομική Λογιστική, την Διοικητική Λογιστική καθώς και ειδικά θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Επιπλέον, έχει διδάξει σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα εταιρειών και κυρίως τραπεζών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνδέονται με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης του Δημοσίου Τομέα, της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων καθώς και της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή περιοδικά.