Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αλφαβητικά » Καινούργιος Δημήτριος

Καινούργιος Δημήτριος - Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα IV

Γραφείο: Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου,5ος όροφος, 521 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 3689449

email: dkenourg@econ.uoa.gr

Homepage:  http://scholar.uoa.gr/dkenourg

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1995), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στα Νομισματικά, Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Money, Banking and Finance) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του University of Birmingham, U.K (1996), και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στη Χρηματοοικονομική από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (2000).

 Κατά το παρελθόν, έχει διδάξει στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε μεταπτυχιακά προγράμματα των University of Strathclyde (U.K) και University of Wales (U.K) που διοργανώνονται στην Ελλάδα.

Είναι μέλος ΔΕΠ του ΤΟΕ από το 2006 και διδάσκει τα μαθήματα «Οικονομική των Επιχειρήσεων», «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων» και «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι». Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει τα μαθήματα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Financial Analysis)» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική του ΤΟΕ-ΕΚΠΑ, «Χρηματοοικονομική-Χαρτοφυλάκια» στο Διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής, και «Corporate Financial Policy» στο University of Kentucky & ΤΕΙ Piraeus MBA στην Ελλάδα. Επιπλέον, διδάσκει ως Συμβουλευτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στην Θεματική Ενότητα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση-ΔΕΟ31».

Έχει συμμετάσχει σε εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών στο ΕΚΠΑ και στο ΟΠΑ. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών ενώσεων και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην ανάλυση διεθνών και αναδυόμενων χρηματοοικονομικών αγορών, στην μετάδοση χρηματοπιστωτικών κρίσεων και στη διαχείριση κινδύνου. Δημοσιευμένα άρθρα του εμφανίζονται, εκτός άλλων, στα ακαδημαϊκά περιοδικά: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, International Review of Financial Analysis, The Manchester School, Small Business Economics, Journal of Multinational Financial Management, Economic Modelling, Journal of Policy Modeling, Research in International Business and Finance, Applied Financial Economics, Applied Economics Letters, Global Business and Economics Review, Economia Internazionale, Journal of Economic Integration. 

 

Δημοσιευμένα άρθρα και ερευνητικά δοκίμια είναι διαθέσιμα στην σελίδα μου στο SSRN: http://ssrn.com/author=406881

 και στο Academia.edu: http://uoa.academia.edu/DimitrisKenourgios

 

Διδασκαλία μαθημάτων: